De herbouw(ers)

Onder het  motto; “Wat in De Plaete kan kan hier oak” , besloot een aantal vrijwilligers de herbouw van het weeghuisje in gang te zetten! Ook de overtuiging dat bouwwerken met cultuur historische waarde herbouwd en bewaard moeten blijven voor het nageslacht is een drijfveer. Verder zijn zij er van  overtuigd dat een kern met tastbare historie deze plaats een geest geeft waar het aantrekkelijker is om te wonen en te verblijven; er er is  iets te vertellen over deze plaats!

De goede samenwerking met de gemeente en dorpsraad gaf de inzet van de vrijwilligers nog een extra impuls. De” Beleidsadviseur Kern- en Buurtgericht werken” van de gemeente is hierbij een onmisbare schakel.

Inmiddels is de eerste stap voorwaarts een feit; het bestemmingsplan is aangepast zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. De bouwtekening ligt inmiddels klaar. 

Geldstromen uit fondsen, giften en sponsoring zal de herbouw mede mogelijk maken.