Financiering herbouw

De herbouw is financieel afhankelijk van bijdragen van fondsen, opbrengsten van evenementen en giften/sponsoring.

De kosten voor de aanpassing van het bestemmingsplan heeft de dorpsraad voor haar rekening genomen.

Wij zijn actief op zoek naar particulieren en ondernemingen die door middel van giften/sponsoring de herbouw willen ondersteunen. Nadere informatie: gert.geeve@upcmail.nl of  meldt uw bijdrage via het document : Gift Weeghuisje Herkingen.