De stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opnieuw oprichten van historisch  bepalende gebouwen, het in stand houden van bestaande historisch bepalende gebouwen en steun verlenen, in welke vorm dan ook, aan eigenaren van bestaande historisch bepalende gebouwen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of – daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene gegevens

Naam
Stichting Erfgoed Herkingen 

Ook bekend als
Vrijwilligers Herbouw Weeghuisje Herkingen

K.v.K
73642851 

RSIN/Fiscaal nummer
859612211 

Bankrekening
NL57RABO 0341 557 951 t.n.v. Stichting Erfgoed Herkingen

E-mail
erfgoedherkingen@gmail.com

Adres
Han de Lignieplein 45
3249BM Herkingen

Verantwoording

 Bestuurssamenstelling

Voorzitter
A. Huizer

Secretaris
Wil van der Brugge

Penningmeester
G. Geeve